Fagakademiet er en av Norges største tilbydere av kurs, konferanser og studier.

Fagakademiet er en av Norges største tilbydere av kurs, konferanser og studier til ansatte i offentlig sektor, samt private tjenesteleverandører til offentlig sektor. 

Målsettingen er å dyktiggjøre utøvere av offentlige tjenester. Fagakademiet er en ideell organisasjon som eies av Fagforbundet og Den norske legeforening.

Les mer om Fagakademiet ›

Bedre til å skrive i journaler

Vi har blitt bevisst på egen måte å skrive på, som gjør oss bedre rustet også i journalskriving. ‘’

- Hilde Haugnes, Rehabiliteringsleder

Les hele referansen ›

Siste fra Fagbloggen

Kun et fåtall av kompetanseplanene i det offentlige er operative. Mange lederer vegrer seg for å utarbeide en slik plan fordi de tror prosessen er lang og resultatløs. Konsekvensen kan bli overkvalifiserte, underkvalifiserte eller feilkvalifiserte medarbeidere. Det kan igjen føre til gjennomtrekk i virksomheten. Her er noen punkter som sikrer en gunstig kompetanseplan:

Innovasjon er et ord som gjerne blir brukt i forkant av store investeringer eller endringer i en virksomhet. Derfor tror mange ledere at det er dyrt og omfattende å tenke innovativt. Det stemmer ikke. Her har vi samlet det du som er leder bør vite for å møte fremtidens utfordringer i det offentlige.